A Poli-Farbe Platinum Decor
márvány glett

Mediterrán hangulatú belső terekhez kiváló választás.

Oltott mész alapú

Dekorációs bevonó anyag

A Poli-Farbe Platinum Decor beltéri márvány glett finomított oltott mész alapú dekorációs bevonó anyag, amely ötvözi a hagyományos és modern megoldásokat. A glett használatával igényes, korabeli, évtizedekre tervezett mediterrán hangulatú belső terek valósíthatók meg, és kelnek életre.

Vizes helyiségekbe is

Nem éghető, kiváló páraáteresztő

A Poli-Farbe Platinum Decor beltéri márvány glett használatát belső, illetve az időjárásnak nem kitett felületeken – pl.: középületekben, szállodákban, bankokban, üzlethelyiségekben, irodákban, történelmi épületekben, múzeumokban, illetve magánépületekben – javasoljuk. A márvány glett viaszolását követően – megfelelő karbantartás mellett – vizes helyiségek, vízzel közvetlenül nem érintkező felületeire is alkalmas. Szervetlen összetevőinek köszönhetően nem éghető és kiváló páraáteresztő képességgel rendelkezik.

0,10-0, kg/m2
Kiadósság (rétegenként)
min. óra
Teljes száradás (20 °C-on)
2 kg
kg
Kiszerelés
5- °C
Tárolás

Termékadatok

Részletes termékadatok és biztonsági adatlap

Összetétel

Finomított oltott mész, márványőrlemény, víz, hagyományos és modern adalékok.
Veszélyes összetevők: Kalcium-hidroxid; Sziloxánok és szilikonok {3-[(2-aminoetil)amino]propil}metil-, dimetil-.

Biztonsági adatok

H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.
Használat közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!

Tűzveszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes.

VOC

EU limit value for this product (A/b): 100 g/l (2010). This product contains max. 10 g/l VOC.
EU-határérték erre a termékre (A/b): 100 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 10 g/l VOC-t tartalmaz.

ADATOK

Felhordás

Ecsettel, hengerrel.

Javasolt rétegszám

2-3 réteg.

Kiadósság

0,10-0,15 kg/m2 rétegenként

Higítás

Szükség esetén vízzel.

Száradási idő (20 °C-on)

Legalább 12 óra.

Tárolás

5-25°C hőmérsékleten. Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónapig.

Kiszerelés

2 kg, 10 kg.

Megvásárolnád a terméket?
Keresd meg a hozzád legközelebbi Poli-Farbe termékeket áruló szakkereskedést!

Felhasználás

Felhasználási javaslat

A Poli-Farbe Platinum Decor beltéri márvány glett felhasználásra kész. A glett beszáradását megelőző fólia eltávolítását követően alaposan fel kell keverni. A glett színezésére csak lúgálló és kötőanyagmentes Poli-Farbe Platinum Decor szinező tinták használhatók legfeljebb 10%-ban adagolva. A glett igény szerint csapvízzel tovább hígítható, az egy rétegben felhordható rétegvastagság rovására. Az alapfelületnek a glett fogadására alkalmasnak, hordképesnek, szennyeződésektől, a tapadást rontó anyagoktól mentesnek, de mindenekelőtt fehérnek és simára gletteltnek, csiszoltnak kell lennie.

A márványozott felület rétegrendjének kialakítása az adottságok függvényében történhet: mélyalapozás, durva egyenetlenségek simítása Poli-Farbe Plainum Decor beltéri meszes glettel, fehérre glettelés és csiszolás, illetve márványozás 2-3 rétegben, viaszolás sorrend alapján. A hagyományos márványozás feltétele a kevéssé szívóképes és a fehér sima alapfelület. Ettől természetesen el lehet térni. A díszítési lehetőségek korlátlanok, a díszítőanyagok tulajdonságainak és használatának tökéletes ismeretén alapulnak. A márványozott felületet a Poli-Farbe Platinum Decor folyékony viasszal, Poli-Farbe Platinum Decor folyékony méhviasszal kezelve egy fényesebb, a víznek, egyéb szennyeződéseknek jobban ellenálló bevonat alakítható ki.

Feldolgozás: a munkához kiváló minőségű rozsdamentes glettvas használható. Nyers, durva alapfelület: az alaptól, minőségétől függően a felületet egyszer, vagy többször szemcseméretig simítva ki kell glettelni, illetve a felületet ki kell simítani. Simított fehér alapfelület: a felületet a Poli-Farbe Platinum Decor beltéri márvány glettel a kiválasztott technikával és módszerrel át kell glettelni. Akár a rövid, akár a hosszú száradást követően a durva egyenetlenségeket el kell távolítani. A felület nyersen és szárazon is üvegesíthető, fényesíthető, illetve polírozható. Ennek milyensége és mértéke a kivitelezéstől függ. Az egy felületegységen történő munkát egy személynek kell végeznie, a fényesítés többek feladata is lehet. A márványozott felület későbbi használata során bekövetkező sérülései gyorsan és egyszerűen kijavíthatók a sérülés és környékének lakkbenzinnel történő zsírtalanítása után egy újabb glettréteg felhordásával és fényesítésével. A munkaeszközöket a használat közben időről-időre meg kell tisztítani vízzel.

Technológiai idők: alapozás: a száradás, illetve termékhez kapcsolt előírás szerint, általában 12 óra. Az egyes rétegek között legkevesebb 12 óra kötési időt kell biztosítani. A felület viaszolása előtt célszerű kivárni a teljes kötést, amely vékony bevonat esetén kb. 1-2 nap alatt bekövetkezik. A márványozás, a fényesítés, és a bevonat vízhatlanná tétele kisebb felületeken egy munkafolyamatban is kivitelezhető a felület hőlégfúvóval történő szárításával. Ilyenkor a megfelelő kötési idők elmaradása miatt a kivitelezés több figyelmet igényel.

Így készült...

Márvány glett óarany metáleffekttel és viasszal

Ha elegáns, múlt századi hangulatra vágysz az otthonodban

További részletek

Videó

Werkfilm a teljes folyamatról

További Így készült videók Megnézem