A Poli-Farbe Platinum Decor
homokkő glett

Hőszigetelő rendszerek díszítésére is alkalmas.

Az időjárás, víz és UV-sugárzás álló

Márványőrlemény alapú

A Poli-Farbe Platinum Decor homokkő glett természetes eredetű, márványőrlemény alapú felületképző anyag, amellyel anyagában színezve, vagy utólag lazúrozva, mintázva a homokkőhöz hasonló bevonat alakítható ki. A homokkő glett kiválóan ellenáll az időjárásnak, víznek és UV-sugárzásnak.

Bel- és kültéri falak díszítésére

kőzetekhez hasonló felület

A Poli-Farbe Platinum Decor homokkő glett alkalmas bel- és kültéri falak díszítésére, mintázására egy, esetleg több rétegben alkalmazva. Mintázásával, strukturálásával a természetes homokkőhöz, kőzetekhez hasonló felületek alakíthatók ki. Jó kiadóssága miatt kiválóan alkalmas akár olyan hőszigetelő rendszerek díszítésére is, ahol nincs lehetőség nagy tömegű, természetes kövekkel történő burkolásra.

1-,5 kg/m2
Kiadósság
óra
Teljes száradás (20-25 °C-on)
5 kg
kg
Kiszerelés
5- °C
Tárolás

Termékadatok

Részletes termékadatok és biztonsági adatlap

Összetétel

Víz, kötőanyag, szintetikus viasz, adalékanyagok.

Biztonsági adatok

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH208 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7] és 2-metil-2H-izotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.
Használat közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!

Tűzveszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes.

VOC

EU limit value for this product (A/c): 40 g/l (2010). This product contains max. 40 g/l VOC.
EU-határérték erre a termékre (A/c): 40 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.

ADATOK

Felhordás

Rozsdamentes glettvassal.

Javasolt rétegszám

1-2 réteg.

Kiadósság

1-1,5 kg/m2.

Higítás

Szükség esetén kis mennyiségű csapvízzel.

Száradási idő (20-25 °C-on)

Kb. 24 óra. (Hűvös, párás, ködös, esős időben a bevonat teljes megszilárdulása több napot is igénybe vehet.)

Tárolás

5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónapig.

Kiszerelés

5 kg, 25 kg.

Felhasználás

Felhasználási javaslat

A Poli-Farbe Platinum Decor homokkő glett használatra kész. A beszáradást megelőző fólia eltávolítását követően alaposan át kell keverni. Az alapfelületnek a glett fogadására alkalmasnak, hordképesnek, szennyeződésektől, a tapadást rontó anyagoktól mentesnek kell lennie. Szükség esetén a felületet mélyalapozni kell. A homokkő glettet kb.: 1-3 mm rétegvastagságban egy vagy több rétegben lehet felhordani a tervezett felületi struktúra, mintázat függvényében. A glett az alkalmazott technikához szükséges mértékben kevés csapvízzel hígítható. Önmagában használva fehér, szemcsés, vízálló bevonatot képez. Poli-Farbe Platinum Decor színező tintával anyagában is színezhető. A megszáradt glett felülete – az igénybevétel szem előtt tartása mellett – lazúrozható a beszínezett Poli-Farbe Platinum Decor fallazúrral, kőlazúrral.

Feldolgozás: a homokkő glett rozsdamentes glettvassal hordható fel. A felület nem igényel különösebb előkészítést, a homokkő glett alkalmas az egyenetlenségek feltöltésére. Az alapfelületnek a glett fogadására alkalmasnak, hordképesnek, szennyeződésektől, a tapadást rontó anyagoktól mentesnek kell lennie. A porló, rossz hordképességű, erősen porózus alapok esetén mélyalapozni kell. A glettelt felületet a tervezett mintázathoz szükséges mértékben célszerű kiegyenlíteni, kisimítani. Kültéri használat esetén a glettet a száradás végéig takarással védeni kell a szélsőséges időjárási hatásoktól. A glett lazúrozása a teljes átszáradást követően végezhető.

Megvásárolnád a terméket?
Keresd meg a hozzád legközelebbi Poli-Farbe termékeket áruló szakkereskedést!