A Poli-Farbe Platinum Decor
folyékony méhviasz

A falfelületek vízállóságának javítására.

Fényesíti a felületet, mélyíti a színét

Nedvességállóvá tesz

Védőviasz beltéri porózus, a nedvességet könnyen felszívó falfelületek vízállóságának javítására, nedvességállóvá tételére. Használatával a felület fényesedik, színe mélyül. A viaszolt felület későbbi kezdéssel felújítható, frissíthető.

Platinum Decor vakolatra és glettre is kenhető

Védelmet biztosító emulzió

A Poli-Farbe Platinum Decor márvány glett, Poli-Farbe Platinum Decor kül- és beltéri meszes vakolat, és Poli-Farbe Platinum Decor antikkő glett, valamint ásványi kötésű, beltéri felületek, mészfesték, szilikátfesték impregnálására használható méhviasz emulzió. Védelmet biztosít a víz és egyéb szennyező folyadékok ellen.

0,0 l/m2
Kiadósság (rétegenként)
óra
Száradás (20 °C-on)
0, l
Kiszerelés
5- °C
Tárolás

Termékadatok

Részletes termékadatok és biztonsági adatlap

Összetétel

Vizes méhviasz emulzió.

Biztonsági adatok

H319 Súlyos szemirritációt okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.
Használat közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést!

Tűzveszélyességi osztály

Nem tűzveszélyes.

VOC

EU limit value for this product (A/h): 30 g/l. This product contains max. 10 g/l VOC.
EU-határérték erre a termékre (A/h): 30 g/l. Ez a termék legfeljebb 10 g/l VOC-t tartalmaz.

ADATOK

Felhordás

Rá kell permetezni a felületre, majd rozsdamentes glettvassal bele kell simítani, vagy ronggyal bele kell törölni a felületbe.

Javasolt rétegszám

1-2 réteg.

Kiadósság

Kb. 0,05 l/m2 rétegenként, a felület szívóképességének függvényében.

Higítás

Nem szükséges.

Száradási idő (20 °C-on)

Kb. 1 óra.

Átvonhatóság (20 °C-on történő száradást követően)

Kb. 1 óra.

Tárolás

5-25°C hőmérsékleten. Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónapig.

Kiszerelés

0,5 l.

Felhasználás

Felhasználási javaslat

A Poli-Farbe Platinum Decor folyékony méhviaszt használat előtt gondosan fel kell rázni. Frissen készített ásványi alapfelület esetén a viaszolást az alap kötését (legkevesebb 7 nap) követően lehet elkezdeni. Régebbi felületeknek száraznak, tisztának, portól, olajtól, illetve egyéb szennyeződésektől mentesnek, a viasz fogadására alkalmas állapotúnak kell lennie.

A felületre 1-2 réteg felhordása szükséges az elvárt minőség függvényében. A folyékony méhviaszt a felületre szórjuk, majd ronggyal áttöröljük. A felületre annyi viaszt kell felhordani, amennyit az magába szív. Ez gyorsan bekövetkezik, ezt követően a felesleget el kell távolítani, le kell törölni. Amennyiben a felület tapad, a törlésre használt rongyot meg kell vizezni.

A viaszolt felület a száradás után géppel, száraz ronggyal polírozható. Fokozottan igénybe vett felületeken a kezelést 1 nap száradást követően, illetve a vízlepergető tulajdonság csökkenése esetén időről időre célszerű megismételni.

Dekorációs céllal a viasz egy arra alkalmas edényben kombinálható Poli-Farbe Platinum Decor színező tintával. Ebben az esetben a felhordás nem szórással, hanem ronggyal, ecsettel stb. történjen.

A viaszolást ne végezzük +5 °C alatt és +30 °C felett. Az eszközöket, a szórófejet a használat után vízzel lehet megtisztítani. Nem alkalmazható folyamatos vízzel való érintkezés esetén pl.: tusolók belső felületén.

A munkavégzés során kerüljük a közvetlen érintkezést a viasszal, megfelelő egyéni védőeszközöket, gumikesztyűt kell viselni.

Megvásárolnád a terméket?
Keresd meg a hozzád legközelebbi Poli-Farbe termékeket áruló szakkereskedést!